De Gouden Zandlopers

26 maart 2020

De Kromhouthal Amsterdam

Nominatie Meest Maatschappelijke Jurist Award

Om een nominatie in te dienen voor de Meest Maatschappelijk Betrokken Jurist Award 2020 moet er een motivatie ingediend te worden. In deze motivatie moet duidelijk worden waarom de genomineerde de Meest Maatschappelijk Betrokken Jurist Award verdient en wat hem/haar onderscheidt van de anderen, bij voorkeur voorzien van referenties.

Voorwaarden voor het nomineren voor  de Meest Maatschappelijke Jurist Award 2020:
  • de genomineerde is werkzaam als jurist (advocaat, notaris, bedrijfsjurist);
  • de genomineerde levert een actieve bijdrage aan het maatschappelijke vlak, wat duidelijk onderbouwd wordt door acties;
  • de genomineerde heeft een visie op dit maatschappelijk thema en is actief in het delen daarvan.

Mocht u extra materiaal in willen zenden, stuurt u dit dan naar goudenzandlopers@sdu.nl o.v.v. GZL2020 Meest Maatschappelijke Jurist. Geef in de e-mail duidelijk de naam van de genomineerd aan.