De Gouden Zandlopers

4 november 2021

Amsterdam

Nominatie Access to Justice Award 2021

Het beroep van advocaat of notaris heeft per definitie een maatschappelijk functie. De basis hiervoor is ons rechtsbestel. Maar er zijn vele juristen die zich – vanuit hun functie – extra inzetten voor het maatschappelijk belang. Zij zijn bijvoorbeeld voorvechters op gebied van diversiteit en inclusiviteit binnen en buiten de werkkring. Ze helpen belangeloos mensen of groepen die hier normaal geen budget voor hebben, of ze zijn het boegbeeld van een goed doel. Voor zo’n advocaat, notaris, bedrijfsjurist of overheidsjurist is de Access to Justice Award bedoeld. De voorwaarden zijn breed en niet streng: als iemand vanuit zijn of haar beroep maar een steentje bijdraagt aan de maatschappij.

 

Om een nominatie in te dienen voor de Access to Justice Award 2021 moet er een motivatie ingediend te worden. In deze motivatie moet duidelijk worden waarom de genomineerde de Access to Justice Award verdient en wat hem/haar/hen/het onderscheidt van de anderen, bij voorkeur voorzien van referenties.

Voorwaarden voor het nomineren voor  de Access to Justice Award 2021:
  • De te nomineren persoon of initiatief is niet eerder ingediend voor een Gouden Zandloper;
  • de nominatie kan worden ingediend voor één of meerdere personen of een initiatief binnen het juridisch werkveld;
  • de inzending levert een actieve, relevante en impactvolle bijdrage op het maatschappelijke vlak van access to justice die duidelijk onderbouwd wordt door acties en voorbeelden;
  • deze actieve bijdrage kan ook onderdeel zijn van de baan die de te nomineren persoon beoefent; 
  • de genomineerde heeft een visie op dit maatschappelijk thema en is actief in het delen daarvan.

Mocht u extra materiaal in willen zenden, stuurt u dit dan naar goudenzandlopers@sdu.nl o.v.v. GZL2021 Access to Justice. Geef in de e-mail duidelijk de naam van de genomineerde persoon of initiatief aan.